Behandlingsforsikring

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang. Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 10 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

helseforsikring.jpg

Rask og god behandling kan gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode, og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og til hverdagen ellers.

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. Det vil si undersøkelse, operasjon, gjenopptrening med mer, i tillegg til dekning for fysikalsk behandling og behandling hos psykolog.

Forsikringen dekker også tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon, og inntil tre måneders rehabilitering, mot standard dekning på 10 dager. Vi har også inkludert akupunktur under fysikalske behandlinger, uten krav om henvisning.

Inkludert i behandlingsforsikringen får du: 

  • Garantert konsultasjon innen 10 virkedager
  • Undersøkelse og behandling hos spesialist 
  • Operasjon på private sykehus
  • Gjenopptrening etter operasjon
  • Second opinion
  • Fysioterapeut, kiropraktor, naprapat m.m.
  • Psykolog og psykologisk førstehjelp

Seriøse aktører

Behandlingen skjer på private sykehus og klinikker i Norden som Tryg har inngått avtale med. Finner ikke Tryg ledig kapasitet/kompetanse i Norden, kan Tryg henvise til spesialisthelsetjeneste som Tryg har avtale med i Europa forøvrig.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med Tryg Behandlingsservice på tlf: 55 17 16 85 eller på e-post: behandling@tryg.no.

Mestringstelefonen

Hvis du har behandlingsforsikring i Tryg kan du nå benytte deg av vår tjeneste, Mestringstelefonen. Tjenesten er åpen alle dager mellom kl. 08-23. Hit kan du ringe hvis du trenger hjelp med vanskelige tanker og veiledning innen psykisk helse. Eksempler på hva Mestringstelefonen kan hjelpe deg med, kan være ensomhet, stress og destruktive tanker.

Du får:

  • Støttesamtale med varighet opptil 30 minutter
  • Snakke med en sykepleier med spisskompetanse innen psykisk helse

Tjenesten er kostnadsfri, og samtalene er anonyme. Tryg har ikke innsyn i samtalene du har med Mestringstelefonen.

Tjenesten leveres av vår samarbeidspartner SOS rådgivningstjeneste. Kontakt Mestringstelefonen på telefon 22 96 50 57.

tryg legehjelp.jpg

Online konsultasjon ved behov

Med Tryg Legehjelp får du hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video hver dag, hele året.

Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp, og du får snakke med norske leger når du er på ferie i utlandet. Du kan få hjelp til resept på medisin og henvisning til spesialist.

Hvis Tryg Legehjelp mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil du bli anbefalt å gå til fastlege, legevakt, sykehus eller privat legesenter.

Kontakt Tryg Legehjelp på telefon 55 17 90 09.

 

Spørsmål og svar