Obligatorisk livsforsikring

Som medlem i Norsk Sjøoffisersforbund er du automatisk omfattet av den obligatoriske forsikringen som forbundet har fremforhandlet for sine medlemmer.

Aktive (fullt betalende) medlemmer i Norsk Sjøoffisersforbund har en livsforsikring på kr 150 000 gjennom medlemskapet. Forsikringen gjelder ut det året medlemmet fyller 66 år, og betales av forbundet.

Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og utbetales ved forsikredes død.

Studenter/juniormedlemmer/kadetter er ikke omfattet av denne livsforsikringen. 

Se vilkår for forsikringen her