Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, til behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

ulykke.jpg

Bor du i en relativt vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, og ett barn eller to? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien med høye nok forsikringssummer!   

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen, og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen. 

Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig fysisk og uforutsett ytre hendelse.

 

Forsikringssummer

Familie-sammensetning Medlem Ektefelle / samboer Per barn
Enslig medlem 60 G    
Medlem m/ ektefelle / samboer 30 G 30 G  
Medlem m/ barn 30 G   36 G
Medlem m/ ektefelle / samboer og barn 20 G 20 G 26 G

Spørsmål og svar