Reiseforsikring

Med vår helårs reiseforsikring er du forsikret fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Velg mellom singeldekning eller familiedekning. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise.

reiseforsikring.jpg

Forsikringen gjelder på ferie- og fritidsreiser over hele verden, med inntil 90 dagers varighet. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise. 

Med familiedekning gjelder forsikringen også for ektefelle/samboer med samme bostedsadresse, samt barn frem til første hovedforfall etter fylte 21 år.

Forsikringen gjelder ut året du fyller 70 år. Er du over 70 år og trenger reiseforsikring kan du ta kontakt med Tryg. 

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.: 

  • Reisesyke og eventuell hjemtransport har ubegrenset forsikringssum
  • Ubegrenset forsikringssum på reisegods, enkeltgjenstander dekkes med inntil kr 40 000
  • Ubegrenset forsikringssum på avbestilling
  • Ubegrenset forsikringssum på forsinket fremmøte
  • Ubegrenset forsikringssum av egenandel ved skade på leiebil på feriereise
  • Evakuering uten beløpsbegrensning 

Skreddersydde vilkår for ansatte i sjøfart

  • Reisens varighet regnes fra skipet forlates etter avmønstring.
  • Forsikringen gjelder ikke under oppholdet på skipet eller ved landlov. 

Spørsmål og svar